XXVI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky
7. – 9. októbra 2016, Tále, hotel Partizán

Prihláste sa:

Úvod

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

po 10 rokoch máme znova tú česť privítať účastníkov konferencie slovenských a českých detských hematológov a onkológov v Banskobystrickom kraji. Konferencia sa uskutoční v krásnom horskom prostredí Nízkych Tatier, pod Chopkom, v špičkovom kongresovom hoteli Partizán. Odborný program konferencie bude prebiehať v troch sekciách – v sekcii lekárov, sekcii zdravotných sestier a v rodičovskej sekcii. Súčasťou odborného programu bude tiež posterová sekcia, zaujímavé prezentácie budú k dispozícii počas celého podujatia. Tešíme sa aj na pozvaných zahraničných prednášateľov. Súčasťou konferencie budú tiež farmaceutické firmy ako vystavovatelia. Veríme, že podujatie nám všetkým prinesie veľa nových poznatkov, výmenu skúseností, ale tiež poskytne možnosť relaxu a prežitie krásnych chvíľ pri aktivitách v rámci sprievodného programu.

MUDr. Eva Bubanská, PhD.

Generálny parner

Takeda

Hlavný partner

TEVA

Partneri

  • Crosstec Grifols
  • MSD AMGEN
  • Novartis Novo Nordisk
  • Nutricia OctaPharma
  • Pierre Farbe Dermatologie Shire
  • Braun Imuna
  • Sandoz Medac
  • Glynn Brothers Chemicals Fresenius Kabi