XXVI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky
7. – 9. októbra 2016, Tále, hotel Partizán

Prihláste sa:

Informácie o konferencii

Termín konania

7. 10. 2016 – 9. 10. 2016

Miesto konania

HOTEL PARTIZÁN, s. r. o.
Tále 108 – Bystrá
977 65 Brezno

Organizátor

  • Občianske združenie Svetielko nádeje – vzdelávanie
  • Sekcia detskej hematológie a onkológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti
  • Pracovná skupina pre detskú hematológiou ČR – sekcie Českej hematologickej spoločnosti ČLS JEP a Českej pediatrickej spoločnosti ČLS JEP
  • Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
  • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Pod záštitou

  • Prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku
  • Riaditeľky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici Ing. Marianny Hoghovej

Organizačný výbor konferencie

Predsedníčka organizačného výboru:
Oľga Moškurjáková

Členovia:
Pavel Bician
Michal Šprlák
Vanda Prandorfyová

Sesterská sekcia:
Silvia Balátová
Jolana Jančová

Rodičovská sekcia:
Ľuboš Moravčík

Vedecký výbor konferencie

Predsedníčka vedeckého výboru:
MUDr. Eva Bubanská, PhD.

Členovia:
Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
MUDr. Irina Oravkinová
MUDr. Júlia Horáková, PhD.
Prof. MUDr. Jaroslav Šterba, CSc.
Prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, PhD.
Prof. MUDr. Jan Trka, PhD.
MUDr. Roman Koreň, PhD.
MUDr. Judita Puškáčová, PhD.

Organizačné zabezpečenie konferencie

Občianske združenie Svetielko nádeje – vzdelávanie
občianske združenie
Rudlovská cesta 64
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 905 585 004
E-mail: o.moskurjakova@svetielkonadeje.sk
IČO: 50310615
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-48662 z 27.4.2016