XXVI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky
7. – 9. októbra 2016, Tále, hotel Partizán

Prihláste sa:

Podrobný program konferencie

Program konferencie v PDF Zborník abstraktov v PDF

Piatok 7. 10. 2016

 • 11.00 – 20.00Registrácia
 • 14.00Otvorenie konferencie
 • 14.15 – 19.00Lekári – sála TAVO
  • Blok 1 – Leukémie
  • Predsedníctvo: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
  • 14:15 – 14:30LO-01 Jednotný léčebný protokol a včasná indikace k transplantaci krvetvorných buněk významně zlepšily výsledky léčby dětí a dospívajících s relapsem akutní lymfoblastické leukémie v České republice
   Šrámková L, Říha P, Sedláček P, Froňková E, Janotová I , Štěrba J, Bernatíková H, Mihál V, Novák Z, Timr P, Blažek B, Kuhn T, Votava T, Procházková D, Hak J, Suková M, Smíšek P, Keslová P, Houdková A, Mejstříková E, Hrušák O, Zuna J, Trka J, Starý J.
  • 14:30 – 14:45LO-02 Biologie relapsu akutní lymfoblastické leukémie ve studii ALL-REZ BFM 2002
   J. Starý, J. Zuna, O. Hrušák, Z. Zemanová, M. Jarošová, Z. Novák, V. Mihál, A. Balcar, T. Kuhn, A. Oltová, H. Bernatíková, J. Štěrba, P. Havlíková, J. Hak, O. Scheinost, P. Timr, I. Šubrt, T. Votava, D. Procházková, I. Janotová, E. Mejstříková, P. Sedláček, E. Froňková, M. Žaliová, J. Trka, L. Šrámková
  • 14:45 – 15:00LO-03 Alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk u dětí s relapsem akutní lymfoblastické leukémie zařazených ve studii ALL-REZ BFM 2002 v České republice
   P. Říha, L. Šrámková, R. Formánková, P. Keslová, I. Janotová, J. Štěrba, H. Bernatíková, V. Mihál, P. Timr, B. Blažek, T. Votava, D. Procházková, J. Hak, M. Suková, P. Smíšek, E. Froňková, E. Mejstříková, O. Hrušák, J. Zuna, J. Trka, P. Sedláček a J. Starý
  • 15:00 – 15:15LO-04 Pozdní následky pacientů léčených dle protokolu ALL REZ 2002 a indikovaných k transplantaci kmenových buněk krvetvorby
   P. Keslová, P. Sedláček, R. Formánková, P. Říha, L. Šrámková, T. Kepák, H. Bernatíková, M. Lorencová, V. Reichlová, J. Starý
  • 15:15 – 15:30LO-05 Blinatumomab – Bi-špecifická Anti-CD19/CD3 BiTE(®) protilátka a jej úloha v liečbe relapsu/refrakternej B prekurzorovej ALL
   A. Kolenová, J. Jindrová, Z. Šubová, O. Fábri, P. Švec, A. Hrašková, S. Šufliarska, J. Horáková, M. Makohusová, E. Kaiserová, M. Dworzak, L. Šrámková, E. Mejstříková, E. Fronkova, J. Zuna, J. Trka, J. Starý
  • 15:30 – 15:45LO-06 Genetická analýza souboru dětských akutních lymfoblastických leukémií s aberací chromosomu 6
   M. Jarošová, H. Urbánková, M. Holzerová, D. Pospíšilová, Z. Novák, J. Volejníková, E. Kriegová, J. Onderková, T. Kuhn, B. Blažek, E. Koriťáková, L. Krůzová, M. Mlynárčiková, V. Mihál
  • 15:45 – 16:00LO-07 Mechanizmus účinku L-asparaginázy v leukemických bunkách
   I. Heřmanová, A. Arruabarrena Aristorena, K. Vališ, H. Nůsková, M. Alberich Jorda, K. Fišer, A. Pecinová, M. Žaliová, , T. Mráček, A. Carracedo, J. Trka, a J. Starková
  • 16:15 – 16:45Prestávka
  • Blok 2 – Transplantácia kmeňových buniek krvotvorby
  • Predsedníctvo: prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.; MUDr. Júlia Horáková, PhD.
  • 16:45 – 17:00LO-08 Postavení alogenní transplantace kmenových buněk krvetvorby u dětí s CML v éře inhibitorů tyrozinových kináz
   Petr Sedláček
  • 17:00 – 17:15LO-09 Transplantace kmenových buněk krvevorby u primárních imunodeficiencí - staré a nové indikace
   R. Formánková, P. Říha, P. Keslová, E. Froňková, O. Hrušák, B. Obermannová, J. Starý a P. Sedláček
  • 17:15 – 17:30LO-10 Engrafment syndrom u detí po alogénnej transplantácií krvotvorných buniek
   J. Horáková, S. Šufliarska, I. Boďová, P. Švec, A. Chocholová, J. Adamčáková, D. Tanušková, M. Pozdechová, T. Sýkora, Z. Laluhová Striežencová, O. Fábri, A. Kolenová
  • 17:30 – 17:45LO-11 Centrálne venózne katétre u detských pacientov po transplantácii krvotvorných buniek
   Dominika Tanušková, J. Horáková , J. Köppl, S. Šufliarska, I. Boďová, P. Švec, A. Chocholová, J. Adamčáková, T. Sýkora, M. Pozdechová, L. Géczová, O. Fabri, A. Kolenová
  • 17:45 – 18:00LO-12 Klinické skúsenosti s extrakorporálnou fotoferézou v liečbe detí s chorobou štepu proti hostiteľovi
   I. Boďová, J. Horáková, S. Šufliarska, J. Martinka, P. Švec, A. Chocholová, J. Adamčáková, D. Tanušková, T. Sýkora, M. Pozdechová, L. Géczová, A. Kolenová
  • 18:00 – 18:15LO-13 Extrakorporálne fotoferézy u detí s pohľadu lekára aferetickej jednotky
   J. Martinka, J. Horáková, I. Boďová, S. Šufliarska, P. Švec, A. Bátorová, M. Skraková
 •  Sestry – sála EGUS
  • Blok 1
  • Predsedníctvo: Jana Sinaiová Vilmonová; Mgr. Jana Rusinková
  • 14:15 – 14:25SO-01 Kazuistika 17 ročnej pacientky s diagnózou akútna lymfoblastová leukémia (ALL)
   Ivana Jurkovičová, Štefan Liptai, Linda Valovčinová
  • 14:25 – 14:35SO-02 Kazuistika 3 ročného pacienta s B-Bunkovou ALL a metabolickým ochorením Niemann -Pick typu C
   Fančovičová Kristína, Farkašovská Katarína ,Monika Hrešková
  • 14:35 – 14:45SO-03 Kazuistika pacienta s akútnou myeloblastovou leukémiou
   Katarína Majerechová, Jana Pavleova, Eva Orlic
  • 14:45 – 14:55SO-04 Léčba Blinatumomabem očima sestry
   M. Lorencová, M. Kovačiková, E. Janírková, L. Šrámková, A. Kolenová, Z. Novák, T. Kuhn
  • 14:55 – 15:05SO-05 Toxicita cytostatík u pacienta s ALL v indukčnej fáze liečby
   Ivana Andraščíková
  • 15:05 – 15:30Diskusia
  • 15:30 – 16:00Prestávka
  • Blok 2
  • Predsedníctvo: Mgr. Jolana Jančová; Vladimíra Peťovská
  • 16:00 – 16:10SO-06 „Opuch krku?“ Diagnóza z ktorej pacient vyrastie
   Jana Sinaiová Vilmonová, Izabela Nguyenová
  • 16:10 – 16:20SO-07 Starostlivosť o transplantovaného pacienta s kožnou GVHD
   Lýdia Csókásová, Janka Mladá
  • 16:20 – 16:30SO-08 Rodičovství po transplantaci kmenových buněk krvetvorby – beznaděj či naděje?
   B. Nagyová, V. Čepeláková, P. Keslová
  • 16:30 – 16:40SO-09 Návštěva transplantační jednotky v Budapešti
   Jana Kocourková, Svatava Plísková
  • 16:40 – 16:50SO-10 Capillary leak syndrom jako raritní komplikace ?
   Simona Filipková
  • 16:50 – 17:15Diskusia
  • 17:15 – 17:45Prestávka
  • Blok 3
  • Predsedníctvo: PhDr. Silvia Balátová; Iveta Majerová
  • 17:45 – 17:55SO-11 Prevencia vzniku katétrových infekcií
   Margita Buková, Silvia Balátová
  • 17:55 – 18:05SO-12 Paravazát ...strašiak v detskej onkológii
   Jana Rusinková, Jana Sinaiová Vilmonová
  • 18:05 – 18:15SO-14 Syndróm vyhorenia u sestier
   Barbora Šafárová, Patrícia Kadnárová, Miroslava Ďuríková
  • 18:15 – 18:45Diskusia
 •  Nadácie a rodičia – sála ĎUMBIER
  • Blok 1
  • Predsedníctvo: Mgr. Ľuboš Moravčík; Ľubomír Harinek
  • 14:15 – 14:30NR-01 „Žiť či len prežívať?” vnímanie kvality života u mladých dospelých v detstve liečených na onkologické ochorenie
   Ľubomír Harinek
  • 14:30 – 14:45NR-02 Jak se žije dětem s leukémií
   Pavla Medková, Ludmila Frelichová
  • 14:45 – 15:00NR-03 Rodičia ako súčasť liečby detského pacienta - skúsenosti z projektu Pomáhame s úsmevom
   Ľudmila Hurajova
  • 15:00 – 15:15NR-04 Spolupráca lekár + ošetrujúci personál + rodič + psychológ + učiteľ + žiak = ÚSPECH
   H. Vaščáková, A. Joklová
  • 15:15 – 15:30NR-05 Liečebná pedagogika – zhodnotenie prínosu pre detského onkologického pacienta
   Juliana Holosová
  • 15:30 – 16:00Diskusia
  • 16:00 – 16:30Prestávka
  • Blok 2
  • Predsedníctvo: Mgr. Ľuboš Moravčík; Herta Mihálová
  • 16:30 – 16:45NR-06 Týždeň deťom s rakovinou
   Veronika Chlebcová, Katarína Kopper
  • 16:45 – 17:00NR-07 Vánoce patří dětem aneb Vánoce se Šancí
   Herta Mihálová
  • 17:00 – 17:15NR-08 Detský mobilný hospic SVETIELKO POMOCI – kazuistika
   Ľ. Bíšová, L. Deák, M. Hunčíková
  • 17:15 – 17:30NR-09 Vybrané problémy rodín detí s onkologickým ochorením
   Ľuboš Moravčík
  • 17:30 – 18:00Diskusia
  •  
  • Postery
  • 18:00 – 18:30PN-01 Krtek v pohybu – expediční projekt Norsko
   Kateřina Holická, Tomáš Vyhlídal
  • 18:00 – 18:30PN-02 Projekt Krtek v pohybu – doplňkové aktivity
   Tomáš Vyhlídal
  • 18:00 – 18:30PN-03 Detský mobilný hospic SVETIELKO POMOCI
   M. Hunčíková, Ľ. Bíšová
 • 19.00 – 20.30Večera

Sobota 8. 10. 2016

 • 07.30 – 18.00Registrácia
 • 08.30 – 13.00Lekári – sála TAVO
  • Blok 3 – Nádory obličiek
  • Predsedníctvo: MUDr. Pavel Bician; MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
  • 08:30 – 09:00LO-14 Current concepts in surgery for Wilms tumor
   Jan Godzinski
  • 09:00 – 09:30LO-15 Imaging strategies in bilateral nephroblastoma
   Jürgen Schäfer
  • 09:30 – 10:00LO-16 Surgery for nephroblastoma: Bilateral tumors and vena cava thrombosis
   Steven Warmann
  • 10:00 – 10:20LO-17 Trendy v chirurgickej liečbe nefroblastómu v SR
   Vladimír Baláž
  • 10:20 – 10:35LO-18 Zařazení a role biologické léčby v uroonkologii dětí a dospívajících
   Viera Bajčiová, Kristýna Melichárková, Zuzana Kuttnerová
  • 10:35 – 11:00Prestávka
  • Blok 4 – Lymfómy
  • Predsedníctvo: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.; MUDr. Eva Bubanská, PhD.
  • 11:00 – 11:30LO-20 NHL zo zrelých B-buniek detského veku: pohľad patológa – bioptika
   Lukáš Plank
  • 11:30 – 12:00LO-21 Current trends in therapy od mature B-cell lymphomas in childhood and adolescents
   Andishe Attarbashi
  • 12:00 – 12:15LO-22 NHL z periférnych B-buniek u detí a adolescentov na Slovensku za 15-ročné obdobie
   E. Bubanská, D. Petržalková, I. Oravkinová, M. Makohusová, J. Horáková, A. Kolenová
  • 12:15 – 12:30LO-23 Hodgkinov lymfóm u detí a adolescentov
   A. Hrašková, K. Klučková, J. Jindrová, E. Bubanská, V. Halušková, Z. Pavlovičová, Š. Pavlík, L. Plank, A. Kolenová
  • 12:30 – 12:45LO-24 Cielená inhibícia MAPK dráhy progresívnej život ohrozujúcej multisystémovej LCH
   A. Kolenová, R. Schwentner, J. Horáková, I. Boďová, E. Bubanská, D. Petržalková, P. Švec, T. Sýkora, L. Geczová, L. Plank, W. Holter, M. Minkov, C. Hutter
  • 12:45 – 13:00LO-25 Diagnostika lymfómov v detskom veku prietokovou cytometriou - analýza a optimalizácia metodiky
   Peter Švec, Halina Vargová, Daniela Petržalková, Andrej Čižmár, Lukáš Plank, Martin Čermák, Lucia Copáková, Andrea Hrašková, Alexandra Kolenová
 •  Sestry – sála EGUS
  • Blok 4
  • Predsedníctvo: Jana Sinaiová Vilmonová; Mgr. Jana Rusinková
  • 09:30 – 09:40SO-15 Cesty k diagnóze onkologického onemocnění
   Eva Bařinová, Ladislava Červinková
  • 09:40 – 09:50SO-16 Kazuistika dieťaťa s Hepatoblastomom
   Marta Šťavinová, Katarína Kapustová
  • 09:50 – 10:00SO-17 Intraventrikulárne podávanie chemoterapie u detí s nádormi CNS
   Katarína Farbiaková, spoluautor: Monika Zimermanová, Zuzana Jalovecká
  • 10:00 – 10:10SO-18 Toxicita vysokodávkované Thiotepy u pacientky s recidivou tumoru mozku
   Lenka Herkuczová
  • 10:10 – 10:30Diskusia
  • 10:30 – 11:00Prestávka
  • Blok 5
  • Predsedníctvo: Mgr. Jolana Jančová; PhDr. Silvia Balátová
  • 11:00 – 11:10SO-19 Vliv onkologické léčby na nutriční stav dětských pacientů
   Irena Haluzová
  • 11:10 – 11:20SO-20 Má sestra má teď rakovinu
   Medková P., Hůlková E., Grundová J., Vlčková J.
  • 11:20 – 11:30SO-21 Mamky Onkolky Ostrava
   Jana Nová,Iveta Macurová
  • 11:30 – 11:40SO-22 Stav dětské paliativní péče v ČR aneb blýskání na lepší časy...?
   Romana Drápalová
  • 11:40 – 11:50SO-23 Terapie tvořením...
   Iveta Poislová, Táňa Kasalová
  • 11:50 – 12:10Diskusia
 • 13.00 – 14.00Obed
 • 14.00 – 17.30Sprievodný program
 • 17.30 – 18.30Lekári – sála TAVO
  • Edukačné sympózium CLIP: Vývoj leukemického klonu u dětské ALL
  • Predsedníctvo: prof. MUDr. Jan Trka, PhD.; doc. MUDr. Ondřej Hrušák, PhD.
  • 17:30 – 17:45LO-26 Klony, subklony a klonální selekce v průběhu dětské ALL
   Jan Trka
  • 17:45 – 18:00LO-27 Bifenotypové a bilineární leukemie
   Ondřej Hrušák
  • 18:00 – 18:15LO-28 Imunofenotypové změny leukemických buněk po cílené léčbě ALL
   Ester Mejstříková
  • 18:15 – 18:30LO-29 Relapsy a druhé leukemie
   Jan Zuna
  • Postery
  • 18:30 – 19:30PL-01 Analýza infekčních, trombotických a malpozičních komplikací CŽK u dětských pacientů s ALL v protokolu ALL AIEOP - BFM 2009, zkušenosti ostravského centra
   Masliková A., Křižáková L., Blažek B., Ptoszková H., Ščepková J., Trávníčková J., Kuhn T.
  • 18:30 – 19:30PL-02 Fototerapia – nefarmakologická liečba GVHD
   Tomáš Sýkora, Zuzana Velická, Sabína Šufliarska, Ivana Boďová, Júlia Horáková
  • 18:30 – 19:30PL-03 Výsledky léčby akutních leukémií u dětí s Downovým syndromem v České republice v období 1995 – 2015
   Kuhn T., Janotová I., Šrámková L., Štěrba J., Blatný J., Blažek B., Ptoszková H., Mihál V., Pospíšilová D., Novák Z., Timr P., Hak J., Procházková D., Černá Z., Votava T., Zapletal O., Domanský J., Křižáková L., Starý J.
  • 18:30 – 19:30PL-04 Incidence dětských leukémií v Plzeňském a Karlovarském kraji v letech 2002- 2016
   Aneta Masopustová, Tomáš Votava
  • 18:30 – 19:30PL-05 Monoklonální protilátka anti–CD22 v léčbě relapsu akutní lymfoblastické leukémie u dětí
   Slámová L, Kužílková D, Mejstříková E, Suková M, Trka J, Starý J, Šrámková L
  • 18:30 – 19:30PL-06 Klinický priebeh juvenilnej myelomonocytovej leukémie (JMML) v blastickej kríze u dieťaťa so somatickou NRAS mutáciou
   O. Fábri, J. Horáková, S. Šufliarska, I. Boďová, P. Švec, R. Riedel, I. Oravkinová, M. Čižmárová, K. Hlinková, Z. Laluhová Striežencová, D. Tanušková, T. Sýkora, A. Kolenová
  • 18:30 – 19:30PL-07 Role granulocytárních transfuzí u dětí se závažnou infekční komplikací v neutropenii
   E. Pukančíková, L. Šrámková, R. Formánková, E. Linhartová, J. Žlabová, J. Starý
  • 18:30 – 19:30PL-08 Hepatopathia pri sekundárnej hemochromatóze pečene u štvorročnej pacientky s ALL
   N. Galóová, J. Vajdová, L. Ongaľová, I. Oravkinová, L. Deák, M. Greš, J. Feketeová, I. Jenčo
  • 18:30 – 19:30PL-09 Invazívna mukormykóza u hematoonkologických pacientov Kazuistiky
   Daniela Sejnová, Kolenová, A., Chrenka, B., Petržalková, D., Pleško, M., Džatková, M., Horáková, J., Béder, I., Pavlovičová, Z., Starý, J., Jahnová, A., Martanovič, P.
  • 18:30 – 19:30PL-10 Primárny kostný NHL
   Petržalková D., Kľučková K., Kolenová A.
  • 18:30 – 19:30PL-11 Nutričná podpora u detských onkologických pacientov
   Terézia Stančoková
  • 18:30 – 19:30PL-12 Raritná príčina ťažkej kongenitálnej neutropénie u 3-ročného chlapca
   M. Beníčková , E. Bubanská , P. Bician , V. Rajčanová , A. Šoltýsová , R. Badolato
  • 18:30 – 19:30PL-13 Srovnání úspěšnosti léčby kortikoidy versus intravenozními imunoglobuliny u dětí s primární imunitní trombocytopenií v letech 2012-2015 – zkušenosti ostravského centra
   Ščepková J., Kuhn T., Blažek B., Křižáková L., Ptoszková H., Maslíková A.
  • 18:30 – 19:30PL-14 Syndróm lepivých doštičiek u detí
   H. Fillová, E. Bubanská, S. Pelikánová
  • 18:30 – 19:30PL-15 S trombocytopenií asociovaná hematologická onemocnění jako první projev systémového lupus erytematodes – dvě kazuistiky
   Hojdová I., Brejchová I., Timr P., Smrčka V.
  • 18:30 – 19:30PL-16 Úloha hematologa v EB centru – péče o pacienty s Epidermolysis bullosa
   S. Köhlerová S., J. Blatný, O. Zapletal, V. Fiamoli, H. Bučková
  • 18:30 – 19:30PL-17 Možnosti hmotnostní cytometrie při analýze dětských mozkových nádorů
   Martina Vášková, F. Garcia N´Dua, D. Kužílková, D. Thűrner, T. Kalina, J. Zámečník, J. Hraběta, A. Vícha, P. Libý, P. Kršek, M. Tichý, O. Hrušák
  • 18:30 – 19:30PL-18 Recidivujúci pinealoblastóm, kazuistika
   J. Puškáčová, A. Čechvalová, Z. Šubová, K. Husáková, Z. Pavlovičová, M. Hikkelová, R. Mezenska Zemjarová
  • 18:30 – 19:30PL-19 Does pregnancy and breast feeding increasing the risk of subsequent tumour after child oncology treatment?
   Kruseová J, Ganevová M, Cyprová ,Čepelová M, Nováková L, Bašeová J, Douchová M, Lukš A, Bartoňová L, Starý J
  • 18:30 – 19:30PL-20 Germinal mutation of PDGFRalpha in patient with tuberous sclerosis complex - poster
   Danica Zapletalová
  • 18:30 – 18:30PL-21 Výsledky liečby Wilmsowho nádoru v Klinike pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP v Banskej Bystrici v období 1983 – 2015
   P. Bician, T. Stančoková, I. Fedoráková, P. Mesár, V. Bajčiová, V. Baláž, J. Babela , J. Janek, J. Novotný, R. Koreň, E. Dobríková, K. Novotná, J. Koňarčík, J. Menšíková, L. Moravčík, E. Bubanská
 •  Sestry – sála EGUS
  • Edukačné sympózium CLIP pre sestry
  • Predsedníctvo: RNDr. Leona Rezková Řezníčková; Daniel Thűrner
  • 17:30 – 17:40SO-24 Odběry, materiál a na co ho můžeme použít
   Veronika Grecová
  • 17:40 – 17:50SO-25 Od pacienta k laseru a zase zpět
   D. Thűrner, P. Luknárová, P. Semerák, G. Biswasová, E. Mejstříková, T. Kalina, O. Hrušák
  • 17:50 – 18:00SO-26 Molekulárně genetická vyšetření u AML a sledování zbytkové nemoci
   Eliška Streitová
  • 18:00 – 18:10SO-27 Molekulárně genetická vyšetření u ALL
   Taťána Valová
  • 18:10 – 18:20SO-28 Sledování zbytkové nemoci u ALL
   Leona Rezková Řezníčková
  • 18:20 – 18:30Diskusia
  • Postery
  • 18:30 – 19:30PS-01 Detský mobilný hospic Svetielko nádeje
   J. Jančová, V. Peťovská
  • 18:30 – 19:30PS-02 Jedna z nás
   Pavlína Klinovská, Jana Trávníčková
  • 18:30 – 19:30PS-03 Ošetřovatelská praxe založená na důkazech - centrální vénózní katétry
   Martina Petlachová
  • 18:30 – 19:30PS-04 Periferní intravenózní centrální katetr - PICC
   Marcela Řehánková
  • 18:30 – 19:30PS-05 Starostlivosť o pacienta po II. nepríbuzenskej transplantácii s črevnou GVHD III.stupňa
   M. Giničová, H. Kováčová
 • od 20.00Spoločenský večer

Nedeľa 9. 10. 2016

 • 08.00 – 10.00Registrácia
 • 08.30 – 12.45Lekári – sála TAVO
  • Blok 5 – Autoimunitné cytopénie a ich diferenciálna diagnostika
  • Predsedníctvo: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová
  • 08:30 – 08:45LO-30 Diagnostické a léčebné přístupy ke kombinovaným autoimunitním cytopeniím
   Jan Starý, M. Suková, P. Smíšek, O. Hrušák, E. Mejstříková, T. Kalina, P. Sedláček, R. Formánková, L. Šrámková, J. Segethová, I. Hochová, M. Svatoň, M. Žaliová, E. Froňková
  • 08:45 – 09:00LO-31 Spektrum mutací odhalených metodou celoexomového sekvenování u pacientů s imunitní cytopenií
   M. Svatoň, V. Kanderová, P. Smíšek, M. Suková, L. Šrámková, J. Kayserová, J. Stuchlý, M. Žaliová, T. Freiberger, L. Dušátková, Š. Průhová, R. Zachová, D. Pospíšilová, J. Blatný, D. Procházková, E. Mejstříková, T. Kalina, A. Šedivá, J. Starý, J. Trka, E. Froňková
  • 09:00 – 09:15LO-32 Patnáct let zkušeností s léčbou chronické imunitní trombocytopenie
   P. Smíšek, M. Suková, V. Komrska, J. Starý
  • 09:15 – 09:30LO-33 Nové možnosti liečby ITP u detí
   Z. Laluhová Striežencová, O. Fábri, Z. Čináková, M. Grešíková, J. Horáková
  • 09:30 – 09:45LO-34 Prognostický význam trombocytárních protilátek u dětských pacientů s Imunitní trombocytopenickou purpurou
   Procházková K, Ludíková B, Novák Z, Sulovská L, Mihál V, Ambrůzová Z, Dosoudilová M, Procházková D, Pospíšilová D
  • 09:45 – 10:00LO-35 Klinické a laboratorní charakteristiky vrozených trombocytopenií u dětí
   Ludíková B, Divoká M, Jarošová M, Slavík L, Novák Z, Pospíšilová D .
  • 10:00 – 10:15LO-36 Aká je optimálna liečebná voľba pre pacienta s X-viazanou trombocytopéniou ?
   M. Grešíková, T. Freiberger, B. Ravčuková
  • 10:15 – 10:30LO-37 Glanzmannova trombastenie - součást diferenciální diagnostiky krvácivých stavů u dětí
   Veronika Fiamoli
  • 10:30 – 11:00Prestávka
  • Blok 6 – Zlyhanie kostnej drene, koagulácia a varia
  • Predsedníctvo: prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, PhD.; MUDr. Jan Blatný, PhD.
  • 11:00 – 11:15LO-38 Využití genové editace pro opravu kauzálních mutací u pacientů s Fanconiho anemií
   K. Škvárová Kramarzová, M. Osborn, A. DeFeo, A. McElroy a J. Tolar
  • 11:15 – 11:30LO-39 Nové mutace u pacientů s Diamondovou-Blackfanovou anémií (DBA)
   Pospíšilová D., Vojta P., Macečková Z., Volejníková J., Hadačová I., Kořalková P., Hajdúch M., Horváthová M., Jarošová M.
  • 11:30 – 11:45LO-40 Prvé dieťa s Pearsonovým syndrómom diagnostikované na Slovensku
   N. Galóová, O. Fábri, E. Vodičková, M. Tesařová
  • 11:45 – 12:00LO-41 S léčbou asociovaná rizika vzniku inhibitoru u PUPs s hemofilií A
   Ondřej Zapletal, Jan Blatný
  • 12:00 – 12:15LO-42 Ovlivní výsledky studie SIPPET náš přístup k léčbě hemofilie?
   Jan Blatny
  • 12:15 – 12:30LO-43 Hereditární deficit antitrombinu v dětském věku
   H. Ptoszková, T. Kuhn, D. Pospíšilová, Z. Novák, I. Hrachovinová, A. Gřegořová
  • 12:30 – 12:45LO-44 Diagnostika závažných bakteriálnych infekčných komplikácií pomocou vybraných biomarkerov (závery dvojročnej prospektívnej štúdie)
   Marek Pleško
 • 08.30 – 12.45Lekári – sála EGUS
  • Blok 7 – Onkológia
  • Predsedníctvo: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD.; MUDr. David Sumerauer, PhD.
  • 08:30 – 08:45LO-45 Kolorektální karcinom u dětí a dospívajících. Pandořina skříňka v dětské onkologii?
   Viera Bajčiová, Jiří Tůma, Leoš Křen,PhD
  • 08:45 – 09:00LO-46 Současné možnosti a limitace personalizované protinádorové terapie solidních nádorů u dětí
   J. Štěrba, Múdry P., Mazánek P., Z Pavelka, Bajčiová V., Kepák T., O. Slabý, R. Veselská, K. Zitterbart
  • 09:00 – 09:15LO-47 Výsledky léčby pacientů s meduloblastomem na Klinice dětské hematologie a onkologie FN v Praze Motole
   David Sumerauer
  • 09:15 – 09:30LO-48 Léčba rabdomyosarkomů u dětí - současné postupy
   Peter Múdry
  • 09:30 – 09:45LO-49 Role klinického farmaceuta v cílené protinádorové léčbě u dětských pacientů
   Součková L., Štěrba J.
  • 09:45 – 10:00LO-50 Cirkulujúce nádorové bunky: Nástroj personalizácie onkologickej liečby ?
   K. Kološtová, P. Bician, M. Pinkas, E. Pospíšilová, A. Jakabová, V. Bobek
  • 10:00 – 10:30Prestávka
  • Blok 8 – Paliatívna starostlivosť
  • Predsedníctvo: MUDr. Mária Jasenková; PhDr. Martin Loučka, PhD.
  • 10:30 – 10:55LO-51 Paliatívni péče v dětské onkologii
   Martin Loučka
  • 10:55 – 11:20LO-52 Aktuální stav dětské paliatívni péče v ČR
   Lucie Hrdličková
  • 11:20 – 11:45LO-53 OZ Svetielko nádeje – detský mobilný hospic v Banskej Bystrici
   B. Gavendová
  • 11:45 – 12:10LO-54 14-ročné skúsenosti s liečbou a sprevádzaním nevyliečiteľne chorých detí
   Mária Jasenková
  • 12:10 – 12:35LO-55 Láska a smútok: Ako pomôcť detským pacientom a ich rodinám, ktoré ich strácajú. Praktické odporúčania pre lekárov, sestry a ďalších zdravotných pracovníkov
   Katarína Maťová
 • 12.45 – 13.00Oficiálne ukončenie konferencie
 • 13.00Obed, odchod