XXVI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky
7. – 9. októbra 2016, Tále, hotel Partizán

Prihláste sa:

Registrácia a registračné podmienky

Registrácia je možná v termíne

Od 9. 5. 2016 do 31. 8. 2016

Uzávierka pre aktívnu účasť

22. 7. 2016

Forma prezentácie

 • vyžiadaná prednáška (20 min + 10 min diskusia)
 • prednáška (10 min + 5 min diskusia)
 • poster

Kritériá pre abstrakt (termín zaslania do 22. 7. 2016)

 • 2500 znakov vrátane medzier
 • Presne daná štruktúra: názov, autor, pôsobisko autora, kľúčové slová, úvod, metódy, výsledky, záver
 • Autorov prosíme uvádzať vo forme: E. Bubanská 1, J. Novotný 2, P. Bician 3

Prijaté prednášky prezentované na PC je potrebné odovzdať na médiách: CD, DVD, USB flash technikom od piatka 7. 10. 2016 od 13.00 hod., najneskôr 90 minút pred začiatkom programu príslušného bloku prednášajúceho. Zmena údajov v prezentácii po odovzdaní média už nie je možná.

Podporované médiá: USB flash disk / externý HDD / SD karta – bez nutnosti inštalácie ovládača.

V prezetačných PC bude nainštalovaný MS Office 2013.

V prípade neštandardných požiadaviek na prezentáciu, prosíme, kontaktovať organizátora vopred na adrese kongres@svetielkonadeje.sk kvôli prediskutovaniu možnosti zabezpečenia.

Zborník prednášok bude zverejnený na webovej stránke konferencie do 1 mesiaca a následne bude uchovaný v archíve organizátora v elektronickej podobe.

Kritériá pre poster

 • rozmery pre poster A0 (šírka × výška v mm: 800 × 1100)
 • postery budú počas konferencie vystavené na vopred určených miestach počas celého konania konferencie
 • inštalácia posterov bude možná od piatka 7. 10. 2016 od 13.00 hod. a pomôcky na inštaláciu budú k dispozícii pri registrácii

Uzávierka pre pasívnu účasť

31. 8. 2016

Registračný poplatok

Pri včasnej registrácii do 30. 6. 2016:

 • lekári 80,- eur,
 • sestry a rodičia 50,- eur.

Po 30. 6. 2016:

 • lekári 120,- eur,
 • sestry a rodičia 80,- eur.

Storno poplatok pri zrušení účasti na konferencii

 • do 7. 9. 2016 – 50 %,
 • po 7. 9. 2016 – 100 %.

Registračný poplatok zahŕňa

 • vstup na odborný program a prezentáciu firiem,
 • kongresové materiály v elektronickej podobe k dispozícii na webovej stránke konferencie,
 • potvrdenie o účasti,
 • vstup na sprievodný program,
 • stravovanie okrem raňajok.

Spôsob úhrady

Údaje pre bankový prevod:
číslo účtu: SK85 1100 0000 0029 4302 3012
SWIFT: TATR SK BX
variabilný symbol: bude Vám pridelený pri registrácii
správa pre príjemcu: KDHO 2016

V prípade zahraničnej platby je potrebné uhradiť sumu o 20,- € vyššiu kvôli poplatkom.

V prípade, že platíte prevodným príkazom registračný poplatok za viac osôb v správe pre príjemcu prosím uviesť registračné čísla všetkých účastníkov.

VISAVISA ElectronMasterCardMaestroDiner's Club