XXVI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky
7. – 9. októbra 2016, Tále, hotel Partizán

Prihláste sa:

Vedecké informácie

Program konferencie v PDF Zborník abstraktov v PDF

Témy konferencie

Lekárska sekcia

 • Leukémia
 • Lymfómy
 • Chirurgické postupy pri liečbe solídnych nádorov
 • Neonkologická hematológia (hlavná téma: trombocyty)
 • Paliatívna starostlivosť
 • Varia

Sekcia zdravotných sestier

 • Zaujímavé kazuistiky
 • Poznatky a skúsenosti sestier zo zahraničia
 • Paliatívna starostlivosť

Sekcia rodičov a nadačná podpora

 • Paliatívna starostlivosť
 • Podpora v liečbe – liečebný pedagóg
 • Psychosociálna podpora a problematika
 • Podpora nadačná a iná z pohľadu inovatívnosti a nových projektov

Rokovací jazyk

Rokovacie jazyky kongresu:

 • slovenčina
 • čeština
 • angličtina (bez simultánneho prekladu)

Kreditné hodnotenie

 • LEKÁRI – konferencia má charakter postgraduálneho vzdelávania a je garantovaná SLK a ČLK a ohodnotená kreditmi ako akcia kontinuálneho vzdelávania. Lekári získajú potvrdenie s hodnotením vzdelávacej akcie vrátane počtu kreditov
 • SESTRY – na základe súhlasu Slovenskej asociácie sestier dostanú sestry potvrdenie o účasti s priznaním kreditných bodov
 • CERTFIKÁTY – potvrdenie o účasti na konferencii a certifikáty sa budú vydávať počas registrácie. Certifikáty nebudú zasielané po ukončení konferencie.

Menovky

Každý účastník konferencie, vrátane vystavovateľov, dostane pri registrácii menovku, ktorá zároveň slúži ako vstupenka do konferenčných priestorov. Farebné rozlíšenie menoviek bude takéto:

 • Modrá – sekcia lekárov
 • Svetlomodrá – sekcia sestier a rodičovská sekcia
 • Žltá – vystavovatelia
 • Červená – organizačný tím

Prosíme účastníkov konferencie, aby po celý čas konania nosili menovky na viditeľnom mieste. Vopred ďakujeme.